Apie tulpes

Gėlės turi praeitį, atetį, žmonių prieraišumo trauką varge, džiaugme, kasdienybėje. Tulpių vieta išskirtinė. Mūsų krašte tulpės augintos nuo seno, įpintos tautiniuose raštuose, apdainuotos dainose, vadintos labai įvairiais vardais: tuliponais, tiliponais, tulbelėmis, tulpijomis, tulponais ir kt. Senųjų tulpių dar labai gausu miestų, miestelių ar kaimų darželiuose. [1]

Tulpių istorija

1554 m. Austrijos imperatoriaus pasiuntinys Konstantinopolyje Ogieras Ghiselinas de Busbecqas turkų sultono sode pamatė jį be galo sužavėjusias gėles. Tais pačiais metais pasiuntinys nusipirko tulpių svogūnėlių, atvežė juos į Vieną ir pasodino imperatoriaus Ferdinando I-ojo dvare.

Valdovo sodą prižiūrėjo Charles de l’Écluse, dar žinomas Carolus Clusius (Karolio Kluzijaus) vardu. Čia jam pavyko sukurti ypatingą mikroklimatą: gėlės sužydėjo ir pradėjo daugintis. Kiek vėliau Clusius buvo pakviestas vadovauti Olandijos miesto Leideno universiteto botanikos sodui. Ten jis eksperimentavo su įvairiomis tulpių rūšimis, stengdamasis sukurti gėlės, kurios nebijotų palyginti vėsaus Olandijos klimato. 1594 m. išvesta pirmoji šalnų nebijantis tulpių rūšis. 1614 m. įžymusis botanikas apie 300 tuo metu buvusių tulpių veislių suskirstė į ankstyvąsias, vidutines ir vėlyvąsias. [2]

XVII a. pabaigoje jau buvo žinomos ankstyvųjų ir vėlyvųjų pilnavidurių bei papūginių tulpių grupės.

XIX a. tulpių veislių tikslios apskaitos dar nebuvo.

1913 m. Anglijos karališkoji sodininkystės draugija pradėjo sistemingai registruoti tulpių veisles. Pirmieji tulpių sąrašai  buvo išleisti 1914-1917 m., o išsamesnis ištirtų veislių sąrašas išleidžiamas 1929 m. [1]

 

Vėliau tulpių veisles tirti, registruoti, apdovanoti, leisti tarptautinį registrą pavesta didelį autoritetą turinčiai Olandijos “Royal General Association of Flower Bulb Culture” (KAVB) –  gėlių svogūnėlių sektoriaus asociacijai. Dauguma gėlių svogūnėlių kompanijų ( auginimo, prekybos) Nyderlanduose vis dar jungiasi prie šios asociacijos. KAVB veikia regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Ji iki šiol registuoja tulpių veisles ir leidžia jų sąrašus [3].

 

 Informacijos šaltiniai:
  1. A.Baliūnienė. R.Juodkaitė. Tulpės. 1991 m.
  2. Tulpių karštligė. Prieiga per internetą http://www.istidom.lt/2016/08/tulpiu-karstlige.html.
  3. “Royal General Association of Flower Bulb Culture” (KAVB).  Prieiga per internetą https://www.kavb.nl/